top of page

Onze aanpak

Je wilt een leer- en werkomgeving die aansluit bij de visie van jullie school. Tegelijkertijd moet de schoolinrichting passen bij de behoeftes van alle gebruikers. Waar begin je? Hoe krijg je de juiste mensen met elkaar aan tafel? Hoe zet je de (nieuwe) omgeving op de juiste manier in als school maar ook als leerkracht?

Samen vertalen we jullie visie en waarden naar de bouwstenen voor de leer- en werkomgeving. We creëren samen een omgeving met voor elke activiteit én voor iedereen de juiste plek, passend bij jullie onderwijsvisie en identiteit.

Bewustwording

Stap 1

Bewustwording

Werksessie met alle gebruikers en andere directe betrokkenen waarin we bewustwording creëren over de impact van de fysieke leer- en werkomgeving en waarom deze ondersteunend is. 

Wat levert het op

Inzicht in de elementen die van invloed zijn op de omgeving, vanuit onderwijs en omgevingspsychologie. Om direct in beweging te kunnen komen.  

11_Bruis_Ruis_Rust_Vlekken.png

Stap 2

Bouwstenen in beeld

In gesprek én aan de slag met verschillende gebruikersgroepen om behoeftes (gebruikerswensen), beweging (doelstellingen) en beleving scherp te krijgen. We brengen de bouwstenen van de dag in beeld.

Wat levert het op

Programma van ambitie met zicht op de onderwijsactiviteiten, het gedrag en de identiteit en cultuur. En hoe het leren idealiter zou moeten plaatsvinden, nu en in de toekomst. 

Stap 3

Vertaling

Vertaling van de bouwstenen van de dag naar de fysieke ruimte. Opzetten van een concept inrichtingsplan en interieurontwerp waarbij identiteit, impact en indeling centraal staan.  

Wat levert het op

Presentatie van het concept inrichtingsplan en interieurontwerp voor een impactvolle leer- en werkomgeving.

21_Bruis_Ruis_Rust_Bouwstenen_.png

Stap 4

Interieurontwerp

Naar aanleiding van de presentatie van het concept inrichtingsplan en interieurontwerp werken wij het ontwerp verder uit naar een definitief ontwerp.

Wat levert het op

Oplevering van het totaal ontwerp inclusief meubilairlijst, kleurenplan, wand- en vloerenplan en investeringsbegroting. 

10_Mensen_En_Bouwstenen.png

Stap 5

Implementatie

Het ontwerp wordt geïmplementeerd. Wij staan jullie bij als adviespartner. Wij helpen met het vinden van de juiste realisatiepartners en bewaken het ontwerp tijdens de uitvoering. Wij geloven in de kracht en waarde van een netwerk. We kennen de spelers in de markt, maar zijn onafhankelijk. 

Wat levert het op

Correcte en volledige overdracht aan realisatiepartners. Bewaking van het ontwerp, zodat jullie verzekerd zijn van een leer- en werkomgeving die helemaal voldoet aan de wensen en het ontwerp. 

Stap 6

Activatie

Optimaal gebruik maken van de bouwstenen in de nieuwe leer- en werkomgeving. Gewenst gedrag koppelen aan leeractiviteiten en inrichting.

Wat levert het op

Een leer- en werkomgeving die voor jullie werkt!

Beeld_8_B_-_Wierda_&_Lot_To_Learn__ 1.png
11_Bruis_Ruis_Rust_Vlekken.png
bottom of page